top of page

Cenjeni obiskovalec 

Obveščamo te, da s 1. 1. 2023 Zveza klubov ne deluje več.

Klubi po Sloveniji so še aktivni, pridruži se jim!

AS8Y0096.JPG

                                                                                                       





Skrbimo  za poklicno,  izobraževalno in družabno povezovanje naših članov.

Ne glede na naziv našega delovnega mesta nam je skupno, da smo informacijsko, organizacijsko in komunikacijsko središče vsake organizacije. 

S povezovanjem, sodelovanjem in medsebojno podporo pa lahko krepimo in soustvarjamo osebno in profesionalno prihodnost vseh nas, ki delamo v administraciji in managementu.

Klubi in kontakti:

Simona CE_.jpg

KLUB POSLOVNE ODLIČNOSTI CELJA IN OKOLICE

Maja Fink.JPG

KLUB POSLOVNE ODLIČNOSTI DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

KLUB POSLOVNE ODLIČNOSTI TREBNJEGA IN OKOLICE

Petra¸1.jpg

KLUB POSLOVNE ODLIČNOSTI EXCELLENTIA

Jarška cesta 25 a1230 Domžale

Predsednica: Petra Arnež, 

klubposlovneodlicnostidomzale@gmail.com

Klub ima 45 članov in deluje 3. leto.

Spletna stran: 

https://kpodomzaleinokolice.wixsite.com/kpodo/

Sonja Hliš.jpg

Predsednica: SONJA HLIŠ hlissonja@gmail.com

Klub ima 24 članov in deluje 26. leto.

Novi dogodki

Ptice v letu.JPG

Pismo predsednice Zveze

Spoštovane članice, cenjeni člani.

 »Nič ni bolj vznemirljivo in povezujoče v odnosih kot je skupen polet na krilih ustvarjanja!«

In to kar je naša stanovska organizacija ustvarila v preteklih 28 letih piše bogato zgodovino:

Ustanavljanje klubov, povezovanje klubov v zvezo, nešteto dogodkov kot so bili dnevi zveze in zvezni večeri. Na izletih smo spoznavali čudovite kraje naše prelepe domovine in tujine. S ponosom smo podeljevali zvezna priznanja našim zaslužnim članicam za njihovo zavzeto in predano delo v naši stanovski organizaciji. Nepozabne bodo ostale vse zmagovalke in finalistke izbora za Tajnico leta, kasneje PA/TL in danes ADMA odličnosti leta. Izpeljali smo nešteto humanitarnih akcij in vedno znova pokazale, kako nas povezuje dobrota. Sodelovali smo pri študijskih programih za poslovnega sekretarja in sooblikovali številne letne kongrese. Zbrano smo delali na sejah in letnih skupščinah, se povezovali medklubsko in sodelovali na zvezni ravni. Krepili smo medsebojne vezi in veljavo našega poklica v delovnih okoljih in družbi. Ves ta čas pa je Zveza kot krovna organizacija skrbno in predano objemala vse klube in njene člane.


A vse v življenju – ampak res čisto vse, je podvrženo ritmu rojstva, rasti in zaključevanja. Naše združenje se je znašlo v slednjem. Kljub naporom in izjemnemu trudu, spremembe znotraj združenja nismo (z)mogli zadržati ali preprečiti. Zato je 8 klubov, ki so še združeni v zvezo, na svoji 33. seji v Portorožu, 20. maja 2022, pogumno sprejelo

SKLEP 2: Zveza klubov poslovne odličnosti Slovenije preneha s svojim delovanjem z 31. 12. 2022.


Razlogi za razpust zveze so naslednji:

  • različni interesi, pogledi na vsebino: člani/klubi, ki težijo k napredku, razvoju, izobraževanju in člani/klubi, ki želijo imeti le sproščena, prijateljska druženja,

  • izguba fokusa na osnovno vlogo klubov, ki je poslovna krepitev članov,

  • vse manj finančnega dotoka (potrebno bi bilo višati članarino, kotizacije),

  • zapiranje in usihanje klubov, premalo aktivnih članov, članstvo se stara, podmladka ni,

  • izguba pripadnosti,

  • ni ustrezne kandidatke za prevzem funkcije predsednice zveze, ki mora imeti voditeljske, komunikacijske in organizacijske veščine ter ob tem biti pogumna in močna oseba.


Vse se je začelo v Portorožu in v mestu vrtnic se s sklepom tudi zaključuje bogata era našega združenja.


Vendar pa, dragi moji, to ni konec, temveč nov začetek.

Klubi se boste okrepili s tem, ko boste samostojno in neodvisno od preostalih klubov zasledovali svoje cilje po meri kluba. Medklubsko povezovanje, združevanje klubov po regijah, razni odprti dogodki, ki jih organizira eden od klubov, pa lahko postane nova pot ustvarjanja. Sodelovanje, ki ne bo temeljilo na dediščini, temveč na novih temeljih povezovanja.

Še pred tem pa se snidemo na poslovilnem Jesenskem srečanju v Domžalah.

Tudi zame se zaključuje eno posebno desetletje. Štejem si v čast in ponos, da sem tako dolgo lahko bila vaša zvezna predsednica. Na delo v našem združenju pa ne gledam le iz zornega kota, kaj sem doprinesla, temveč predvsem, kakšna ženska sem skozi naše združenje postala. Težki trenutki so me učvrstili, lepi trenutki pa podarili veter v krila. Biti vodja ne pomeni, da si glavni, temveč, da tvoje akcije navdihujejo druge, da sanjajo več, se naučijo več, naredijo več in postanejo več.

Hvaležna sem, da sem lahko vsaj delček tega prebudila ali okrepila v vsakem od vas. Iskreno se zahvaljujem vsem in vsakomur posebej za vse: za zaupanje, podporo, pogovore, sodelovanje, so-ustvarjanje, vaš čas in delo ter za vaše iskreno prijateljstvo. MASHALLAH!!


Zaupajte v čarobnost novega začetka in v tem duhu vas pozdravljam na vse konce Slovenije.


Maribor, 24. 5. 2022                                                                                                                 Vaša Suzi Asfour

56883485_409012862995438_2975835921452105728_n_edited.jpg

NAŠA ZGODBA

Zveza je bila ustanovljena 14. februarja 1994. V Velenju smo, na 2. dnevu Zveze, praznovali 25. obletnico delovanja.

Zveza je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko združenje poklicev v pisarniškem poslovanju (tajnica, poslovni sekretar, poslovni asistent, vodja pisarne, strokovni delavec…), oz. združenje fizičnih oseb, ki poklicno opravljajo ali so opravljale delo v pisarniškem poslovanju.  Ustanovili so ga klubi tajnic in poslovnih sekretarjev ter klubi poslovne odličnosti iz Slovenije in je kot pravna oseba registrirana po Zakonu o društvih.    

V preteklosti tajniški poklic ni bil cenjen, čeprav je bil in je še težak in zahteven. Vseeno pa je zanimiv in privlačen.  Združenje smo ustanovili, da bi lahko članom učinkovito pomagali pri njihovem delu. S pomočjo združenja naj bi svoje naloge kar najuspešneje opravljali in sledili vedno večjim zahtevam našega časa, se dodatno izobraževali in s skupnimi močmi dosegli, da bo naš poklic spoštovan, uveljavljen in primerno nagrajen. 


Pobudo za ustanovitev stanovskega društva tajnic je dal Gospodarski vestnik (GV) na prvih Dnevih strokovnega izpopolnjevanja tajnic Slovenije v Portorožu leta 1993. Pod njegovim pokroviteljstvom in s pomočjo Srednje upravno administrativne šole iz Ljubljane ter Združenja Manager je bilo 17. februarja 1994 ustanovljeno Združenje tajnic Slovenije (ZTS). Istega leta je založba GV začela izdajati strokovno revijo Tajnica. V tem času se je v združenje včlanilo preko 1000 članic. Ustanovili smo enajst regionalnih klubov, sprejeli smo Kodeks omike tajnic Slovenije, vzpostavile smo sodelovanje s strokovno izobraževalnimi institucijami na področju funkcionalnega izobraževanja in izdajanja revije Tajnica, kasneje poimenovano Poslovna asistenca, PIA in sedaj ADMA, naredile  prve korake za vključitev v Evropsko združenje profesionalnih tajnic EUMA.    


Združenje je s svojim delom tako pričelo graditi temelje, ki naj bi zagotavljali večji ugled tajniškega poklica v Sloveniji in ga postavljali na tisto družbeno raven, kamor po svoji zahtevnosti v sodobnem času tudi sodi.  

ZVEZO SO VODILE: 

ZVEZA KLUBOV TAJNIC IN POSLOVNIH SEKRETARJEV SLOVENIJE (21. 05. 2004)

​9. Majda ŠALEHAR, Občina Trebnje 13. 3. 2011 do  8. 2. 2013, podaljšano do 24. 5.2013, Klub tajnic in poslovnih sekretark Trebnjega in okolice (kristalno priznanje Zveze).

8. Metka VOGRINEC, Upravna enota Postojna, 25. 5.2007 do 13. 3. 2011, Klub tajnic in poslovnih sekretark Krasa in Notranjske.

7. Marta PIKALO, Johnson Controls Slovenj Gradec, podpredsednica ZKTS,  kot v.d. predsednice vodila od 13. 11. 2006 do 25. 5. 2007, Klub tajnic Koroške (častna članica Zveze).

6. Jerica PEZDIĆ, Krka, d. d., Novo mesto, 23. 5. 2003  do  13. 11. 2006, Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele krajine.

ZVEZA KLUBOV TAJNIC SLOVENIJE (10. 2. 1998)

5. Marta PIKALO, 11. 3. 1999  do  23. 5. 2003, Klub tajnic Koroške (častna članica Zveze).

3. Dragana JUSUPOVIČ, 10. 2. 1998 do 1. 10. 1998 - odstop, Klub tajnic Celja in okolice.
4. Slobodanka Maca SVETLIČ, podpredsednica ZKTS,  kot v.d. predsednice vodila od 1. 10. 1998 do 11. 3. 1999, Klub tajnic Ljubljane in okolice.

ZDRUŽENJE TAJNIC SLOVENIJE

2. Sonja CIMERMAN, Lek, Ljubljana, 15. 2. 1996 do 10.02.1998, Klub tajnic Ljubljane in okolice 

1. Darja MOHORIČ, Združenje Manager, Ljubljana, 17. 2. 1994 do 15. 2. 1996, Klub tajnic Ljubljane in okolice      

Članice Zveze se vsem predsednicam iskreno zahvaljujemo za njihov trud, čas, voljo in za vse kar je vsaka posebej doprinesla k temu, da je naš poklic cenjen, spoštovan in da združenje deluje na profesionalnem nivoju vsa leta od ustanovitve dalje.

Pomembnejši datumi:  

14. februarja 1994 ustanovitev Združenja. 

10. februarja 1998 se je ZTS preoblikovalo v Zvezo klubov tajnic Slovenije (ZKTS).

21. maja 1998 je bil v Portorožu 21. maj razglašen za Dan tajnic Slovenije.

Vzpostavite stik z nami

2- pred Krko  Notol.jpg
Zajeta slika1.JPG

v partnerskem sodelovanju s Planetom GV

Hvala vsem donatorjem za pomoč in podporo.

Donatorji
bottom of page