Ob Torti.jpg

NAŠA ZGODBA

Zveza je bila ustanovljena 14. februarja 1994. V Velenju smo, na 2. dnevu Zveze, praznovali 25. obletnico delovanja.

Zveza je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko združenje poklicev v pisarniškem poslovanju (tajnica, poslovni sekretar, poslovni asistent, vodja pisarne, strokovni delavec…), oz. združenje fizičnih oseb, ki poklicno opravljajo ali so opravljale delo v pisarniškem poslovanju.  Ustanovili so ga klubi tajnic in poslovnih sekretarjev ter klubi poslovne odličnosti iz Slovenije in je kot pravna oseba registrirana po Zakonu o društvih.    

V preteklosti tajniški poklic ni bil cenjen, čeprav je bil in je še težak in zahteven. Vseeno pa je zanimiv in privlačen.  Združenje smo ustanovili, da bi lahko članom učinkovito pomagali pri njihovem delu. S pomočjo združenja naj bi svoje naloge kar najuspešneje opravljali in sledili vedno večjim zahtevam našega časa, se dodatno izobraževali in s skupnimi močmi dosegli, da bo naš poklic spoštovan, uveljavljen in primerno nagrajen. 


Pobudo za ustanovitev stanovskega društva tajnic je dal Gospodarski vestnik (GV) na prvih Dnevih strokovnega izpopolnjevanja tajnic Slovenije v Portorožu leta 1993. Pod njegovim pokroviteljstvom in s pomočjo Srednje upravno administrativne šole iz Ljubljane ter Združenja Manager je bilo 17. februarja 1994 ustanovljeno Združenje tajnic Slovenije (ZTS). Istega leta je založba GV začela izdajati strokovno revijo Tajnica. V tem času se je v združenje včlanilo preko 1000 članic. Ustanovili smo enajst regionalnih klubov, sprejeli smo Kodeks omike tajnic Slovenije, vzpostavile smo sodelovanje s strokovno izobraževalnimi institucijami na področju funkcionalnega izobraževanja in izdajanja revije Tajnica, kasneje poimenovano Poslovna asistenca, PIA in sedaj ADMA, naredile  prve korake za vključitev v Evropsko združenje profesionalnih tajnic EUMA.    


Združenje je s svojim delom tako pričelo graditi temelje, ki naj bi zagotavljali večji ugled tajniškega poklica v Sloveniji in ga postavljali na tisto družbeno raven, kamor po svoji zahtevnosti v sodobnem času tudi sodi.  

ZVEZO SO VODILE: 

ZVEZA KLUBOV TAJNIC IN POSLOVNIH SEKRETARJEV SLOVENIJE (21. 05. 2004)

​9. Majda ŠALEHAR, Občina Trebnje 13. 3. 2011 do  8. 2. 2013, podaljšano do 24. 5.2013, Klub tajnic in poslovnih sekretark Trebnjega in okolice (kristalno priznanje Zveze).

8. Metka VOGRINEC, Upravna enota Postojna, 25. 5.2007 do 13. 3. 2011, Klub tajnic in poslovnih sekretark Krasa in Notranjske.

7. Marta PIKALO, Johnson Controls Slovenj Gradec, podpredsednica ZKTS,  kot v.d. predsednice vodila od 13. 11. 2006 do 25. 5. 2007, Klub tajnic Koroške (častna članica Zveze).

6. Jerica PEZDIĆ, Krka, d. d., Novo mesto, 23. 5. 2003  do  13. 11. 2006, Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele krajine.

ZVEZA KLUBOV TAJNIC SLOVENIJE (10. 2. 1998)

5. Marta PIKALO, 11. 3. 1999  do  23. 5. 2003, Klub tajnic Koroške (častna članica Zveze).

3. Dragana JUSUPOVIČ, 10. 2. 1998 do 1. 10. 1998 - odstop, Klub tajnic Celja in okolice.
4. Slobodanka Maca SVETLIČ, podpredsednica ZKTS,  kot v.d. predsednice vodila od 1. 10. 1998 do 11. 3. 1999, Klub tajnic Ljubljane in okolice.

ZDRUŽENJE TAJNIC SLOVENIJE

2. Sonja CIMERMAN, Lek, Ljubljana, 15. 2. 1996 do 10.02.1998, Klub tajnic Ljubljane in okolice 

1. Darja MOHORIČ, Združenje Manager, Ljubljana, 17. 2. 1994 do 15. 2. 1996, Klub tajnic Ljubljane in okolice      

Članice Zveze se vsem predsednicam iskreno zahvaljujemo za njihov trud, čas, voljo in za vse kar je vsaka posebej doprinesla k temu, da je naš poklic cenjen, spoštovan in da združenje deluje na profesionalnem nivoju vsa leta od ustanovitve dalje.

Pomembnejši datumi:  

14. februarja 1994 ustanovitev Združenja. 

10. februarja 1998 se je ZTS preoblikovalo v Zvezo klubov tajnic Slovenije (ZKTS).

21. maja 1998 je bil v Portorožu 21. maj razglašen za Dan tajnic Slovenije.